تیتر خبرها

طلسم انگشتر و گردنبند موکل دار قوی + فیلم

طلسم انگشتر و گردنبند موکل دار قوی

طلسم انگشتر و گردنبند موکل دار قوی آنچه اکثر دعانویسان و اساتید علوم غریبه موافقت دارند؛ یک طلسم قوی و کهنه که توسط اجنه بر روی یک سنگ اجرا می شود. فقط درصد بسیار پاینی از اساتیدی که با اجنه ها در ارتباط هستند از این طلسم آگاهی دارند. طلسم انگشتر موکل دار بسیار قوی و تاثیر فوق العاده است. در واقع با این طلسم یک موکل دائمی برای صاحب آن گمارده می شود که کاملا مطیع و تحت امر …

توضیحات بیشتر »

طلسم لوح خرسوار چیست؟ آیا واقعیت دارد؟

طلسم لوح خرسوار چیست؟ آیا واقعیت دارد؟

طلسم لوح خرسوار چیست؟ آیا واقعیت دارد؟ طلسم خرسوار یا لوح خرسوار یکی از طلسماتی است که اغلب دعانویسان به آن اشاره می کنند. بزرگترین خاصیتی که این لوح طلسم دارد اینست که زن هر حکمی بر شوهر، معشوقه خود کند او با جان و دل آن را اجرا می کند. در واقع اغلب دعانویسان بر این اتفاق دارند که طلسم خرسوار بیشتر برای زنان استفاده می شود. با این طلسم مرد چنان تحت امر زن قرار میگیرد که زن …

توضیحات بیشتر »

طلسم عشق و محبت با جادوی سفید

طلسم عشق و محبت با جادوی سفید

طلسم عشق و محبت با جادوی سفید این طلسم یکی از بزرگترین و قوی ترین طلسمات برای جذب عشق و محبت است. این طلسم قوی توسط ملائک و با جادوی سفید انجام می شود و به همین خاطر درصد خطای بسیار پایینی را دارد. توسط جادوی قوی عشق و محبت ازدواج با معشوق حتمی است. معشوق طوری عاشق و شیفته شما می شود که جز شما هیچکس دیگر را نمی بیند. طلسم قوی جذب محبت، توسط پادشگاه و چندین موکل …

توضیحات بیشتر »